Integracja europejska w XXI wieku

Europa to kontynent, na którym znajduje się obecnie czterdzieści sześć państw. Różnią się one między sobą przede wszystkim pod względem ustroju politycznego, systemu prawnego, języka, kultury oraz stopnia rozwoju gospodarczego. Od dawna podejmowane są jednak działania, które mają na celu integrację między poszczególnymi państwami, czyli lepsze poznanie i zrozumienie siebie nawzajem oraz podejmowanie działań zmierzających do poprawy wzajemnych relacji i sytuacji wewnętrznej państw.

Integracja europejska odbywa się na wielu płaszczyznach. Bez wątpienia szczególne znaczenie mają tutaj organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska czy Rada Europy. Podejmowane przez nie działania mają ogromny wpływ na sytuację w poszczególnych krajach oraz na wzajemne relacje pomiędzy państwami. Członkowie takich organizacji wspólnie przyczyniają się na przykład do podniesienia standardu życia oraz do poprawy losu osób narażonych na dyskryminację.

Ważną rolę w procesach integracyjnych w Europie odgrywają obecnie także międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe. Te pierwsze pozwalają na poznanie kultury i mentalności innych krajów, natomiast drugie stanowią okazję do pokojowego współzawodnictwa i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Jako przykłady imprez kulturalnych można wskazać Europejski Dni Dziedzictwa i Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Ważnymi imprezami sportowymi na naszym kontynencie są między innymi Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Puchar Europy w narciarstwie alpejskim.

euro 2012