Najpotężniejsze państwa Europy XXI wieku

Europa jest kontynentem, na którym znajdują się państwa zarówno wysoko, jak i średnio rozwinięte. Niektóre kraje europejskie można bez wątpienia określić jako najlepiej rozwinięte w tej części świata. Stosuje się do tego miernik określany w skrócie jako WRS czy wskaźnik rozwoju gospodarczego. Uwzględnia on takie dane jak średnia długość życia, poziom edukacji, analfabetyzm oraz standard życia.

flafa-europy

Najwyższym WRS wśród państw europejskich może się poszczycić Norwegia. To monarchia konstytucyjna, która liczy około 5 milionów mieszkańców. Tuż za Norwegią uplasowała się Holandia, jaką zamieszkuje obecnie niespełna 17 milionów osób. Państwo to ma niewielką przewagę nad Irlandią. To demokratyczna republika zamieszkała przez około 4,5 miliona osób. Następne miejsce zajmuje kolejna monarchia konstytucyjna czyli Liechtenstein, jaki zamieszkuje jedynie 35 tysięcy osób. Piąte miejsce w Europie pod względem stopnia rozwoju zajmują Niemcy, czyli republika zamieszkała przez ponad 80 milionów osób.

Warto zwrócić uwagę na to, że wysokorozwinięte państwa europejskie angażują się we wspomaganie rozwoju tych krajów Europy, których wskaźnik WRS pozostaje na znacznie niższym poziomie. Związane z tym działania podejmują także różne organizacje europejskie. Szansą na rozwój takich krajów są między innymi organizowane w nich międzynarodowe imprezy sportowe i kulturalne. W przypadku Polski i Ukrainy było to na przykład przyznane tym państwom prawo do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.