Sport w UE

Unia Europejska to organizacja, która odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko we współczesnej Europie, ale i na całym świecie. Od momentu powstania Unia nieustannie poszerza obszar swojej działalności. W XXI wieku instytucja ta zajęła się także sportem.

Kilka lat temu Komisja Europejska przyjęła strategię mającą na celu wspieranie sportu w Europie. Ta decyzja uzasadniona została przede wszystkim faktem, iż aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na zdrowie fizyczne oraz samopoczucie psychiczne. Członkowie Komisji Europejskiej uznali, że bardzo ważne jest przede wszystkim właściwe kształcenie w dziedzinie sportu, walka z dopingiem, wspieranie równości płci w sporcie oraz stworzenie warunków umożliwiających uprawianie sportu także osobom niepełnosprawnym. Działalność sportowa wspierana jest z funduszy przeznaczonych na cele zdrowotne, edukacyjne, społeczne i regionalne. Aktualnie trwają jednak pracę nad tym, aby wydzielić osobny program finansowania działalności sportowej. Unia Europejska zachęca poszczególne państwa członkowskie do tego, aby składane przez nie wnioski o przyznanie funduszy uwzględniały także projekty sportowe.

100_0811

Działanie Unii Europejskiej w zakresie sportu są zgodne z ogólnymi tendencjami do podkreślenia ważnej roli sportu i promowania go wśród społeczeństwa. Statystyki wskazują na to, że około 60% europejczyków uprawia sport regularnie. Jest to dość dobry wynik, jednak nadal niedostatecznie satysfakcjonujący. Na aktywność sportową powinien bowiem decydować się każdy człowiek.